Category: ข่าวกิจกรรม วพม.

Town Hall Meeting

     “อยู่ๆก็มีเรื่องราวให้นอนไม่หลับ ให้กลับมาคิดวกวนทั้งคืนวุ่นวาย”
     “น้องนอนไม่หลับ หัวใจ มันกระสับกระส่าย”
     คนเราใช้เวลากับการนอนถึง 1 ใน 3 ของเวลาชีวิตในหนึ่งวัน แล้วการนอนอย่างไม่มีคุณภาพจะส่งผลเสียอย่างไรต่อสุขภาพ และวิถีชีวิตของคนเมือง? ติดตามได้ใน “นอนไม่หลับ” ปัญหาลับ (?) ของคนเมืองชวนพูดคุย โดย อ.นพ.ฉัตรกรินทร์ เทพวิมลเพชรกุล อายุรแพทย์ โรคระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤต หัวหน้าศูนย์พัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านการนอนหลับธรรมศาสตร์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
กิจกรรมเสวนาพัฒนาเมือง Town Hall Meeting โดย
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและจัดการเมือง
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ
ร่วมกับศูนย์สร้างสรรค์เมืองเพื่ออนาคต วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 08:30-12:00 น. ห้อง TWP-201 อาคารทิวากรวงษ์ประวัติ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ลงทะเบียนรับฟังฟรี https://shorturl.at/isGU3

Urban Safety and Security in hospitality Industry

     ในวันศุกร์ 8 มีนาคม 2567 ณ บริเวณห้องโถ่ง ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ ได้ร่วมงานจัดกิจกรรม โครงการ IMD Symposium 2024 ของวิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เกี่ยวกับการกล่าวสุนทรพจน์ ในหัวข้อ ” Urban Safety and Security in hospitality Industry” สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อชิงโล่เกียรติยศ จากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

RANGNAM ZERO WASTE JOURNEY

     RANGNAM ZERO WASTE JOURNEY
จัดโดย สมาคมเครือข่ายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (THE NETWORK)

     กิจกรรมนี้จะพาทุกคนร่วมออกเดินทางรอบย่านรางน้ำ สำรวจเส้นทางขยะ พูดคุยเรื่องขยะ เวิร์คชอปจัดการขยะ เล่มเกมคัดแยกขยะ สื่อสารเรื่องขยะผ่านศิลปะการแสดงแบบ Forum Theater และอีกมากมาย ที่จะทำให้เกิดระบบการจัดการขยะอย่างยั่งยืน สามารถมาเข้าร่วมได้เลยแบบไม่ต้องลงทะเบียน จัดกิจกรรมในวันที่ 23 มีนาคม 2567 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ สวนสันติภาพ สามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้า ลงสถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
     อย่าลืมพกกระบอกน้ำมาด้วยนะ พร้อมรับคูปองอาหาร อุดหนุนของอร่อยจากร้านย่านรางน้ำที่ร่วมแยกขยะไปกับเรา และลุ้นรับ Green NFT สุดพิเศษ ฟรี! จาก JAK REWARD
     งานนี้จัดขึ้นโดย สมาคมเครือข่ายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (The NETWORK) กลุ่มคนรักษ์อนุสาวรีย์ฯ บริษัทบางกอก รู๊ฟทอปฟาร์มมิ่ง ร่วมกับร้านค้า ชุมชน และหน่วยงานในย่านรางน้ำและสามเสน ที่มาร่วมกันเป็นชุดบุกเบิกในโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการการมีส่วนร่วมของคนเมืองสู่เมืองน่าอยู่: พัฒนาโมเดลหุ้นส่วนธุรกิจการจัดการขยะ ณ จุดกำเนิด ใน 2 พื้นที่ของกรุงเทพมหานคร ในถนนรางน้ำ เขตราชเทวี ชุมชนวัดโบสถ์ และวิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เขตดุสิต

ผลการแข่งขัน Mahanakorn Quiz 2024

     ผลแข่งขันการตอบปัญหาด้านการบริหารและจัดการเมือง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (Mahanakorn Quiz 2024) ดังนี้
รางวัลชนะเลิศ:โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
     1. นายธัชกร ไพรรำพึง
     2. นายภูมิวรินทร์ พลหมั่น
     3. นายณัฐนนท์ วาณิชย์กุล
ครูประจำทีม: นายณัฐพล กุลครอง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1: โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
     1. นายคุปต์ เกียรติภราดร
     2. นายสุนิติ สุดกังวาล
     3. นายธิติพัทธ์ รัตนพงศ์ผาสุข
ครูประจำทีม: นายชวลิต แวงวรรณ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2: โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม
     1. นายภานุพงศ์ งามจตุรพิธ
     2. นายกรวิชญ์ ทองคำ
     3. นายธนดล ฉันทภาค
ครูประจำทีม: นางสาวทัศนีย์ รินทระ

รางวัลชมเชย : โรงเรียนวัดราชโอรส
     1. นายธีรพล เสถียรวรวงศ์
     2. นายพิธิวัฒน์ ซุ่นหมี
     3. นายวันชนะ ละไมศรี
ครูประจำทีม: นายสุภชัย ปิ่นมณี

รางวัลชมเชย : โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
     1. นายนิพิฐพนธ์ สุนทรพิพิธ
     2. นายธีร์วีร์ รุจิวิพัฒน์
     3. นายเกียรติภูมิ วัชรกาฬ
ครูประจำทีม: นายณัฐพล กุลครอง
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม Google Drive

ลงคะแนนรับรองผู้สมัครคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประจำปี 2567

ลงคะแนนรับรองผู้สมัครคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประจำปี 2566

    📣ประกาศ ขอเชิญนักศึกษาวิทยาลัยพัฒนามหานคร ร่วมกันใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงรับรองผู้สมัครคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งใช้สิทธิลงคะแนนรับรองผู้สมัคร ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00 น. ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00 น.