ข่าวประชาสัมพันธ์

ปัจฉิมนิเทศ 2566

ปัจฉิมนิเทศ 2566

15/05/2024
Read More
นวัตกรรมการบริการเขตเมืองในยุค 4.0

นวัตกรรมการบริการเขตเมืองในยุค 4.0

13/05/2024
Read More
TCAS67 รอบที่ 3 Admission รับ 40 คนเท่านั้น

TCAS67 รอบที่ 3 Admission รับ 40 คนเท่านั้น

07/05/2024
Read More
ประกาศวิทยาลัย เรื่องการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาและจัดการเมืองภาคการศึกษาที่ 1/2567

ประกาศวิทยาลัย เรื่องการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาและจัดการเมืองภาคการศึกษาที่ 1/2567

01/04/2024
Read More
ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิต

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิต

28/03/2024
Read More
กิจกรรมทัศนศึกษา นวัตกรรมการบริการ

กิจกรรมทัศนศึกษา นวัตกรรมการบริการ

27/03/2024
Read More
ศึกษาการพัฒนาพื้นที่ชุมชนริมคลองเพื่อการพัฒนาสุขภาวะคนเมือง

ศึกษาการพัฒนาพื้นที่ชุมชนริมคลองเพื่อการพัฒนาสุขภาวะคนเมือง

19/03/2024
Read More
IMD X National Geographic Thailand

IMD X National Geographic Thailand

19/03/2024
Read More
Town Hall Meeting

Town Hall Meeting

19/03/2024
Read More