ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยพัฒนามหานคร

IMD News and Announcement

สรุปสาระสำคัญจากการบรรยายเรื่องการบริหารจัดการเมืองในสภาวะการแพร่ระบาดของ Covid – 19

สรุปสาระสำคัญจากการบรรยายเรื่องการบริหารจัดการเมืองในสภาวะการแพร่ระบาดของ Covid – 19

สรุปสาระสำคัญจากการบรรยายเรื่องการบริหารจัดการเมืองในสภาวะการแพร่ระบาดของ Covid – 19  วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM และ...

16/09/2021
Read More
[บรรยายพิเศษ] ผู้ประกอบการเอาตัวรอดอย่างไรในสถานการณ์โควิด

[บรรยายพิเศษ] ผู้ประกอบการเอาตัวรอดอย่างไรในสถานการณ์โควิด

[บรรยายพิเศษ] วิทยาลัยพัฒนามหานครขอเชิญรับฟังการบรรยาย การบริหารจัดการเมืองในสภาวะการระบาดของ COVID – 19 วิทยากรบรรยาย โดย 1.คุณสีหนาท ล่ำซำ...

10/09/2021
Read More
[โครงการวิจัย] มาร่วมกันทำให้ “บางพลัด” เป็นชุมชนที่น่าอยู่

[โครงการวิจัย] มาร่วมกันทำให้ “บางพลัด” เป็นชุมชนที่น่าอยู่

[โครงการวิจัย] มาร่วมกันทำให้ "บางพลัด" เป็นชุมชนที่น่าอยู่ โครงการการพัฒนาระบบการจัดการเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาวะของคนชุมชนเมืองในกรุงเทพมหานครเพื่อความเป็นเมืองสุขภาวะในกรุงเทพมหานครเพื่อความเป็นเมืองสุขภาวะ ซึ่งดำเนินการโดย วิทยาลัยพัฒนามหานครมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ร่วมกับสำนักงานเขตบางพลัด...

10/09/2021
Read More
[บรรยายพิเศษ] นโยบายสาธารณะกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

[บรรยายพิเศษ] นโยบายสาธารณะกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

[บรรยายพิเศษ] วิทยาลัยพัฒนามหานครขอเชิญรับฟังการบรรยาย การบริหารจัดการเมืองในสภาวะการระบาดของ COVID – 19 วิทยากรบรรยาย โดยรศ.วันชัย มีชาติ อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์...

20/08/2021
Read More
[บรรยายพิเศษ] การบริหารทรัพยากรบุคคลในช่วงการระบาดของเชื้อโควิด

[บรรยายพิเศษ] การบริหารทรัพยากรบุคคลในช่วงการระบาดของเชื้อโควิด

[บรรยายพิเศษ]วิทยาลัยพัฒนามหานครขอเชิญรับฟังการบรรยาย การบริหารจัดการเมืองในสภาวะการระบาดของ COVID – 19 วิทยากรบรรยาย โดย นายณัฐพงศ์ ดิษยบุตร หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการ...

13/08/2021
Read More
กิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ “IMD First Date” สู่รั้ววิทยาลัยพัฒนามหานคร

กิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ “IMD First Date” สู่รั้ววิทยาลัยพัฒนามหานคร

IMD First Date พบเพื่อนใหม่ รูปแบบใหม่ กับครอบครัววิทยาลัยพัฒนามหานคร วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เชิญชวนนักศึกษาทุกชั้นปี เข้าร่วมงาน...

04/08/2021
Read More
[ประกาศ] ผลการคัดเลือกผู้มีสิทธิขอรับการแต่งตั้งพนักงานประเภทสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการ

[ประกาศ] ผลการคัดเลือกผู้มีสิทธิขอรับการแต่งตั้งพนักงานประเภทสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการ

ประกาศ วิทยาลัยพัฒนามหานคร เรื่องผลการคัดเลือกบุคคล เป็นผู้มีสิทธิขอรับการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่ง กลุ่มเชี่ยวชาญเฉพาะระดับชำนาญการ อ่านประกาศ

29/07/2021
Read More
[บรรยายพิเศษ] เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการจัดการโลจิสติกส์ในยุคโควิด – 19

[บรรยายพิเศษ] เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการจัดการโลจิสติกส์ในยุคโควิด – 19

[บรรยายพิเศษ] ขอเชิญรับฟังการบรรยาย การบริหารจัดการเมืองในสภาวะการระบาดของ COVID - 19 วิทยากรบรรยายโดย ผศ.ดร.ชัชพล มงคลิก อาจารย์ประจำวิทยาลัยพัฒนามหานคร...

22/07/2021
Read More
[บรรยายพิเศษ] กฎหมายคุ้มครองแรงงานในยุคโควิด – 19

[บรรยายพิเศษ] กฎหมายคุ้มครองแรงงานในยุคโควิด – 19

[บรรยายพิเศษ]วิทยาลัยพัฒนามหานครขอเชิญรับฟังการบรรยาย การบริหารจัดการเมืองในสภาวะการระบาดของ COVID - 19 วิทยากรบรรยาย โดย ผศ.วรพชร จันทร์ขันตี อาจารย์ประจำวิทยาลัยพัฒนามหานคร...

28/07/2021
Read More