ข่าวประชาสัมพันธ์

ทัศนศึกษาเพื่อเรียนรู้การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ

ทัศนศึกษาเพื่อเรียนรู้การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ

24/11/2023
Read More
Guest speaker: รองศาสตราจารย์ทวิดา กมลเวชช

Guest speaker: รองศาสตราจารย์ทวิดา กมลเวชช

24/11/2023
Read More
CreativeTrail คน | เมือง | ความเหลื่อมล้ำ

CreativeTrail คน | เมือง | ความเหลื่อมล้ำ

23/11/2023
Read More
กิจกรรมการประกวด IMD Ambassador 2023

กิจกรรมการประกวด IMD Ambassador 2023

23/11/2023
Read More
Visiting ตลาดน้อยเจริญกรุง Healthy city X Creative district

Visiting ตลาดน้อยเจริญกรุง Healthy city X Creative district

20/11/2023
Read More
ประกาศรายชื่อเยาวชนผู้นำเมือง IMD Youth Camp 2023

ประกาศรายชื่อเยาวชนผู้นำเมือง IMD Youth Camp 2023

17/11/2023
Read More
Visiting Bangkok Rooftop Farming

Visiting Bangkok Rooftop Farming

15/11/2023
Read More
Visiting เพื่อนบ้านอารีย์

Visiting เพื่อนบ้านอารีย์

15/11/2023
Read More
NMU Book Fair 2023

NMU Book Fair 2023

15/11/2023
Read More