Category: ข่าวกิจกรรม วพม.

กิจกรรมการประกวด IMD Ambassador 2023

     เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 66 คณะวิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินธราธิราช จัดกิจกรรมการประกวด IMD Ambassador เพื่อเป็นตัวแทน ส่งเสริม สร้างภาพลักษณ์ที่ดี และประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ในสื่อสังคมออนไลน์ และสื่อในช่องทางอื่นๆ ณ อาคารนวมินทร์ 1 ชั้น 6 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดโดย สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และมีกรรมการ 4 ท่าน คือ คุณมณสิการ รามจันทร์ บรรณาธิการข่าวสำนักข่าวพิมพ์ไทย , คุณนิธิพร แสงทอง มิสแกรนด์แพร่ 2020, อาจารย์ ดร.นิสากร นครเก่า ประธานหลักสูตร ศศ.บ. นวัตกรรมการบริการ และอาจารย์ชลิต เฉียบพิมาย อาจารย์ประจำหลักสูตร ศศ.บ. นวัตกรรมการบริการ และทีมงานกองประกวด Tourism World Organization 2012

     เวทีการประกวดได้จำลองเวทีการประกวดจริงอย่างมืออาชีพได้ให้นักศึกษาผู้เข้าประกวดและเพื่อนๆที่ส่งเสียงเชียร์ได้เรียนรู้ร่วมกัน ถึงการแสดงออกทางความคิดและบุคลิกภาพอย่างสร้างสรรค์ เป็นเวทีแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง ด้วยการปฏิบัติจริง นอกจากเป็นการสอนวิชาชีพด้านหนึ่งแล้วยังเป็นการสร้างความรักสมัครสมานสามัคคีสร้างการเรียนรู้แก่นักศึกษาได้เป็นอย่างดี จนสามารถได้รับ IMD Ambassador ที่ผ่านเวทีการคัดเลือกตามกติกาและมีมติเอกฉันท์
ขอขอบคุณข่าวจาก พิมพ์ไทยออนไลน์

CreativeTrail คน | เมือง | ความเหลื่อมล้ำ

    หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและจัดการเมือง ร่วมกับ Feel Trip สาธารณศึกษา โดย อาจารย์วรัญญู เสนาสุ ประธานหลักสูตร คณาจารย์ประจำหลักสูตร และนักศึกษารายวิชาความรู้เบื้องต้นทางการบริหารจัดการเมือง ร่วมสำรวจเมือง ผ่านกิจกรรม “#CreativeTrail คน | เมือง | ความเหลื่อมล้ำ” โดยมีคุณอินทิรา วิทยสมบูรณ์ เป็นผู้นำทางสำรวจ โดยมีเป้าหมายเพื่อศึกษาเรียนรู้ชีวิตสาธาณะ ผ่านการสำรวจ “เดินตรอก/ ออกซอย พบปะ/ ฟังเสียงผู้คน และมองเมืองเพื่อเข้าใจความเหลื่อมล้ำ” โดยสำรวจเมืองพื้นที่เมืองย่านหัวลำโพง ชุมชนวัดดวงแข วงเวียน 22 กรกฎา และชุมชนสวนหลวง ระยะทางกว่า 10 กิโลเมตร


     การเรียนรู้วิถีชีวิตสาธารณะผ่านระดับสายตาและประสาทสัมผัส ด้วยการมองดูและเรียนรู้ นักศึกษาของสาขาบริหารจัดการเมืองจะได้ค้นพบและเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน การปฏิสัมพันธ์ วิถีวัฒนธรรมที่ผสมผสาน ปรับตัว สถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ ความเชื่อมโยงของพื้นที่ตั้งแต่ระดับบ้าน ย่าน และเมือง และเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตสาธาณะ ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของเมือง โดยทำความเข้าใจกับประเด็นความเหลื่อมล้ำของเมือง ผ่านพื้นที่จริงที่เกิดจากเวนคืน ไล่รื้อ สภาพความเป็นอยู่ในชุมชนแออัด การทดแทนพื้นที่สาธารณะและเข้าไม่ถึงการใช้ประโยชน์ รวมถึงอาชีพนอกระบบของคนเมือง

ประกาศรายชื่อเยาวชนผู้นำเมือง IMD Youth Camp 2023

     ประกาศรายชื่อเยาวชนผู้นำเมือง IMD Youth Camp 2023 แบบไม่ได้เรียงตามคะแนนเรียงความ ขอให้ผู้มีสิทแจ้งยืนยันสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมผ่านทางแบบฟอร์ม Google Form ที่ลิงก์ https://forms.gle/zyMLGTCmkTenxjSC7 หรือ QR Code ด้านล่างนี้ ภายในวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15.00 น.

IMD Embassador 2023

     สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยานวมินทราธิราช ได้จัด โครงการ IMD Embassador 2023 ขึ้น โดยมีผู้สมัครเข้าแข่งขันทั้งหมด 7 คน ขอนำเสนอตัวแทนผู้เข้าประกวดมาให้ทราบก่อนนะคะ

     เริ่มการประกวดวันที่ 20 พฤศจิกายน 2023 เวลา 16.00 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารนวมินทร์ 1 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ค่ายเยาวชนผู้นำเมือง IMD Youth Leadership Camp 2023

    กลับมาอีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่กับค่ายเยาวชนผู้นำเมือง IMD Youth Leadership Camp 2023: การบริหารและจัดการเมือง Urban Administration and Management x Edugo Thailand
     พบกับประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นและเต็มไปด้วยความรู้ในกิจกรรมค่ายเยาวชนผู้นำเมือง IMD Youth Leadership Camp 2023 : IMD x Edugo Thailand สำหรับน้อง ๆ ที่กำลังสนใจและมองหาโอกาสที่จะเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารและจัดการเมืองให้เป็น ‘เมืองน่าอยู่’
     กิจกรรมภายในค่ายเยาวชนผู้นำเมือง IMD Youth Leadership Camp 2023 : IMD x Edugo Thailand ประกอบไปด้วย
     1. กิจกรรม เรียน รู้ สร้าง : City for All ขบคิดประเด็นปัญหาเกี่ยวกับเมือง ร่วมหาทางออก สร้างเมืองน่าอยู่
     2. กิจกรรม เรียน รู้ สื่อประเด็น : เสียงเยาวชนปลุกพลัง (Youth Voices Matter)
     3. กิจกรรม เรียน รู้ รอบเมือง : ล่องเรือ (ไฟฟ้า) ชมภูมิทัศน์เมืองและศึกษาเส้นทางคมนาคมทางน้ำและประวัติศาสตร์การพัฒนาการคมนาคมขนส่งของเมือง (เส้นทางจากท่าเรือหัวลำโพง-พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯ)
     4. กิจกรรม เรียน รู้ รอบเมือง : เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
     5. กิจกรรม เรียนรู้ ค้นหา และทดสอบศักยภาพภายในตนเอง มุ่งสู่การพัฒนาตน พัฒนาเมือง
     6. กิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย

     พิเศษ ! น้อง ๆ ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วกิจกรรม จะได้รับประกาศนียบัตรที่ลงนามโดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และ Gift Voucher ส่วนลดค่าหนังสือในร้านหนังสือชั้นนำ จาก Edugo Thailand

     ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย (รวมอาหารว่างและอาหารกลางวัน) พร้อมรับกระเป๋าผ้า Canvas & เสื้อ Cotton ประจำค่ายเยาวชนผู้นำเมือง
รับจำนวนจำกัด 40 คน (ม.4 – ม.6) สำหรับนักเรียนที่อยู่ในกทม. และเขตปริมณฑล

     หากน้อง ๆ สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนผู้นำเมือง IMD Youth Leadership Camp 2023 มีขั้นตอนการสมัครดังนี้
     1. กรอกข้อมูลส่วนบุคคลและเขียนเรียงความ (ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4) ในหัวข้อ “เมืองน่าอยู่: ฝันที่เป็นจริงไม่ใช่แค่ฝัน” โดยบรรยายถึงลักษณะถึงเมืองที่อยากใช้ชีวิตอยู่หรือเมืองต้นแบบที่สามารถออกแบบให้น่าอยู่สำหรับการดำเนินชีวิตในช่วงชีวิตของตนเอง พร้อมเสนอแนวทางการบริหารจัดการเมืองให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สามารถเกิดขึ้นได้จริง และแนบไฟล์เอกสารลงในใบสมัครเข้าร่วมออนไลน์ (ไฟล์ Adobe PDF.) เท่านั้น
       – ระยะเวลาในการส่งเรียงความวันสุดท้ายวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566
       – ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566
     2. กรอกรายละเอียดและแนบไฟล์เรียงความ
     >>>> https://forms.gle/Dmp95kQcoBg8cUmN6 <<<<
     3. ผลการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
     – ประกาศรายชื่อผ่านเว็บไซต์ http://imd.ac.th หรือ Facebook fan page https://www.facebook.com/การบริหารและจัดการเมืองUrban การบริหารและจัดการเมือง Urban Administration and Managementand Management