Admission bachelor

“เปิดรับสมัครระดับปริญญาตรี #TCAS 66”

📌 สาขาวิชาการบริการธุรกิจการบิน 40 ที่นั่ง 📌 สาขาวิชาการบริหารจัดการเมือง 30 ที่นั่ง ทุกรอบการรับสมัคร

 • รับสมัคร 5 พ.ย. -15 ธ.ค. 65
 • Upload เอกสาร ภายใน 16 ธ.ค. 65
 • ตรวจสอบสถานะเอกสาร หลังจาก Upload เอกสาร 3 วัน
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์ 10 ม.ค. 66
 • สัมภาษณ์ 14 .ม.ค. 66
 • ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก 7 ก.พ. 66
 • สมัครผ่าน  reg.nmu.ac.th
 • รับสมัคร 16 ก.พ. – 31 มี.ค. 66
 • Upload เอกสาร ภายใน 1 เม.ย. 66
 • ตรวจสอบสถานะเอกสาร หลังจาก Upload เอกสาร 3 วัน
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์ 21 เม.ย. 66
 • สัมภาษณ์ 24 เม.ย. 66
 • ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก 4 พ.ค. 66
 • สมัครผ่าน  reg.nmu.ac.th
 • รับสมัคร 7พ.ค. – 13 พ.ค. 66
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 20 พ.ค. 66
 • ยืนยันสิทธิ 20-21 พ.ค. 66
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา 6 มิ.ย. 66
 • ยืนยันสิทธิเข้าศึกษา 6-10 มิ.ย. 66
 • บันทึกเอกสารรายงานตัว 15 มิ.ย. 66 เป็นต้นไป
 • สมัครผ่าน  www.mytcas.com

รับสมัครโดยมหาวิทยาลัย รอประกาศจากทางมหาวิทยาลัย

ติดตามข่าวสารการรับสมัครได้ที่นี่