Category: IMD Activities News

ลงคะแนนรับรองผู้สมัครคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประจำปี 2566

ลงคะแนนรับรองผู้สมัครคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประจำปี 2566

    📣ประกาศ ขอเชิญนักศึกษาวิทยาลัยพัฒนามหานคร ร่วมกันใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงรับรองผู้สมัครคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00น.❗️

อย่าลืมกดติดตาม เพื่อรับข่าวสารของคณะก่อนใครได้ที่
Facebook: IMD Student Union
Instagram: Imd_studentunion
Line officials: @435jkmxv
TikTok : imd_studentunion

Facebook : Institute of Metropolitan Development, Navamindradhiraj University
#วิทยาลัยพัฒนามหานคร #NMU #มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช #IMD 

‘อ่าน’ ความทรงจำเมืองxบริหารจัดการเมือง

[ 'อ่าน' ความทรงจำเมืองxบริหารจัดการเมือง]

     สาขาวิชาการบริหารจัดการเมือง วิทยาลัยพัฒนามหานคร จัดกิจกรรมสำรวจเมืองและเรียนรู้วิถีชีวิตสาธารณะ ผ่านกิจกรรมอ่านความทรงจำเมืองกับแผนที่โบราณ 4 สมัย ได้แก่ แผนที่ พ.ศ. 2430 พ.ศ. 2450 พ.ศ. 2475 และ พ.ศ. 2484 โดยมี อาจารย์พิเชฐ ธิถา ภาควิชาศิลปะสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และอาจารย์เกษรา ศรีนาคา นักประวัติศาสตร์ อาจารย์พิเศษ ร่วมเป็นวิทยากรพิเศษสำรวจเมือง

     การศึกษาเมืองผ่านแผนที่โบราณ เป็นกิจกรรมสำคัญของรายวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารจัดการเมือง เพื่อเรียนรู้ความเปลี่ยนแปลงของอาคาร สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ศิลปะ สถาปัตยกรรม และประวัติศาสตร์มหานคร เช่น อาคารพาณิชย์และตึกแถวที่คุ้นชินต่างปลูกสร้างอยู่บนที่ตั้งของแนวกำแพงพระนครในอดีต ป้อมปราการบางส่วนของกรุงเทพฯ ได้ถูกเปลี่ยนเป็นอาคารหน่วยงานต่าง ๆ และกลายสวนสาธารณะ แม้กระทั่งถนนที่คดโค้งบางช่วง เคยเป็นคูและคลองสำหรับการสัญจรของคนในอดีต ซึ่งหากเราใช้ชุดแผนที่ปัจจุบันเพียงฉบับเดียวอาจะได้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน และขาดความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเมือง

 

Facebook : Institute of Metropolitan Development, Navamindradhiraj University
#วิทยาลัยพัฒนามหานคร #NMU #มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช #IMD #ประวัติศาสตร์เมืองและมหานคร
#ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารจัดการเมือง #การบริหารจัดการเมือง

ความสุขของคนเมืองอยู่หนใด?

"ตามหาความสุขในเมือง"
ที่กำลังพัฒนาไปข้างหน้าอย่างไร้ขีดจำกัด ผู้คนในเมืองต่างขวนขวายหาความสุขในแบบที่ตนเองต้องการ ?

ความสุขของคนเมืองอยู่หนใด?
ขอเชิญนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจ

 • ร่วมตามหาความสุขในเมืองโดย
  อ.สาธิต ศรีสถิตย์
  วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

 • ผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ความสุขให้กับเมือง
  อ. ดร.ปัทมพร วงศ์วิริยะ
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  บรรยายพิเศษในรายวิชาการวางแผนและออกแบบเมือง
  วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น.
  ห้อง 502 ชั้น 5 อาคารนวมินทร์ 1 (ซอยสามเสน 13) วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

Facebook : Institute of Metropolitan Development, Navamindradhiraj University
#วิทยาลัยพัฒนามหานคร #NMU #มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช #IMD

“สืบค้นบทความทางวิชาการในฐานข้อมูล และบริการห้องสมุด” และ“วิธีการนำเสนอเชิง ภาพ สี จุด รูปร่าง และการสร้างแผนที่อย่างง่าย”

“การใช้ระบบสารสนเทศสืบค้นบทความทางวิชาการในฐานข้อมูล และบริการห้องสมุดมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช”

หลักสูตร วท.ม. (การพัฒนาและจัดการเมือง) วิชาห้องวิจัย (Research Studio)
โดยมี รศ.ดร.มณีรัตน์ องค์วรรณดี และ อ.ดร.เจษฎานันท์ เวียงนนท์ เป็นอาจารย์ผู้สอน ขอเชิญชวนเข้าฟังการบรรยายในหัวข้อ
“การใช้ระบบสารสนเทศสืบค้นบทความทางวิชาการในฐานข้อมูล และบริการห้องสมุดมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช”
โดย น.ส.กนกวรรณ แสนสุข บรรณารักษ์ชำนาญการ
จัดในรูปแบบออนไซต์ และออนไลน์ วันที่ 10 พ.ย. 2565 เวลา 13.00-16.00 น.

Facebook : Institute of Metropolitan Development, Navamindradhiraj University

“วิธีการนำเสนอเชิง ภาพ สี จุด รูปร่าง และการสร้างแผนที่อย่างง่าย”

หลักสูตร วท.ม. (การพัฒนาและจัดการเมือง) วิชาห้องวิจัย (Research Studio)
โดยมี รศ.ดร.มณีรัตน์ องค์วรรณดี และ อ.ดร.เจษฎานันท์ เวียงนนท์ เป็นอาจารย์ผู้สอน ขอเชิญชวนเข้าฟังการบรรยายในหัวข้อ
“วิธีการนำเสนอเชิง ภาพ สี จุด รูปร่าง และการสร้างแผนที่อย่างง่าย”
โดย ผศ.ดร.กรวิก ตนักษรานนท์ ภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จัดทัังรูปแบบออนไซต์ และออนไลน์ วันที่ 13 พ.ย. 2565 เวลา 9.00-12.00 น.

Facebook : Institute of Metropolitan Development, Navamindradhiraj University