Category: Graduate Student News

ความสุขของคนเมืองอยู่หนใด?

"ตามหาความสุขในเมือง"
ที่กำลังพัฒนาไปข้างหน้าอย่างไร้ขีดจำกัด ผู้คนในเมืองต่างขวนขวายหาความสุขในแบบที่ตนเองต้องการ ?

ความสุขของคนเมืองอยู่หนใด?
ขอเชิญนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจ

 • ร่วมตามหาความสุขในเมืองโดย
  อ.สาธิต ศรีสถิตย์
  วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

 • ผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ความสุขให้กับเมือง
  อ. ดร.ปัทมพร วงศ์วิริยะ
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  บรรยายพิเศษในรายวิชาการวางแผนและออกแบบเมือง
  วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น.
  ห้อง 502 ชั้น 5 อาคารนวมินทร์ 1 (ซอยสามเสน 13) วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

Facebook : Institute of Metropolitan Development, Navamindradhiraj University
#วิทยาลัยพัฒนามหานคร #NMU #มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช #IMD

Student Photo Award

"ประกาศรางวัลภาพถ่ายนักศึกษา"

กิจกรรมประกวดภาพถ่ายทัศนศึกษา
1.โครงการ The Forestias เขตบางนา
2.TCDC Bangkok เขตบางรัก
วันที่ 25 ตุลาคม 2565 ในหัวข้อ Photo Creative Wellbeing: Diversity in Design
ให้นักศึกษาผู้ที่ได้รับรางวัลข้างต้นติดต่อเข้ารับรางวัลได้ที่ห้อง 303 ฝ่ายวิชาการ ชั้น 3 วิทยาลัยพัฒนามหานคร ภายในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565

รางวัลชนะเลิศ 2000 บาท
นายแววปราชญ์ ยุทธเสรี รหัสนักศึกษา 6403102015
นักศึกษาป.ตรี สาขาวิชาการบริหารจัดการเมือง

“ได้เห็นคนที่มีความสุขจากการได้อยู่ร่วมกับธรรมชาติที่มนุษย์สามารถอยู่ร่วมกันกับสัตว์ และต้นไม้ได้ ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน ได้เห็นความเป็นจริงที่มนุษย์ต้องอยู่ร่วมกับธรรมชาติ เพื่อให้มนุษย์สุขภาพดี และไม่ทำลายโลกที่ควรเป็นของรุ่นลูกรุ่นหลานได้อยู่ต่อไป จากนี้เราควรอยู่ร่วมกันให้ได้ ไม่ควรให้ป่าอยู่นอกเมืองแต่ควรให้ป่าอยู่ในเมืองและอยู่ในใจเราต่อจากนี้”

 

รางวัลชมเชย 1000 บาท
นางสาวพรสุดา โมคศิริ รหัสนักศึกษา 6403102008
นักศึกษาป.ตรี สาขาวิชาการบริหารจัดการเมือง

“ภาพนี้เป็นภาพที่สื่อให้เห็นถึงการมีความคิดสร้างสรรค์ที่ดีและมีความหลากหลายในการออกแบบ โดยในภาพนี้มีการนำวัสดุที่มาจากธรรมชาติมาประดิษฐ์ขึ้นเป็นผลิตภัณฑ์ และนำผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการสรรค์สร้างนั้นมาเพิ่มมูลค่า ซึ่งถือได้ว่าเป็นการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก”

 

รางวัลชมเชย 1000 บาท
นายเกรียงไกร พิลภักดิ์ รหัสนักศึกษา 6403102003
นักศึกษาป.ตรี สาขาวิชาการบริหารจัดการเมือง

“ขอตั้งชื่อรูปภาพนี้ว่า Cafe The Forestian ธรรมชาติที่สุดแสนกลมกลืน ผสมผสานกับแสงไฟที่สะท้อนลงกับใบไม้สีเขียวที่สุดแสนจะสบายตา ความหรูหราที่เรียบง่ายในสไตล์ Natural Cafe เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการดื่มด่ำกับธรรมชาติ☘️”

 

รางวัลชมเชย 1000 บาท
นางสาวกัญฐิมา โมฮำหมัดสะมัน รหัสนักศึกษา 6403102001
นักศึกษาป.ตรี สาขาวิชาการบริหารจัดการเมือง

“การออกแบบที่ทันสมัย หรูหรา และมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย แต่ก็ยังนึกถึงสิ่งแวดล้อมว่ามันสำคัญกับมนุษย์เหมือนกัน สิ่งเหล่านี้ต้องควบคู่กันไป ต้องพึ่งพาอาศัยกันและกัน”

 

รางวัลชมเชย 1000 บาท

ว่าที่ร้อยตรีธีระ ประไพศรี รหัสนักศึกษา 6503201002
นักศึกษาป.โท สาขาวิชาการพัฒนาและจัดการเมือง 

การเลือกอยู่อาศัยหรือเลือกชื้อบ้านหลังหนึ่ง เราไม่ควรคิดถึงแค่ พื้นที่ใช้สอย ความสะดวกในการเดินทางมาทำงาน แต่ที่นี้ได้ให้อะไรหลาย ๆ อย่าง ที่เราสามารถใช้ชีวิตได้อย่างลงตัวสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของสัตว์ป่า และผู้อยู่อาศัย ที่เราใช้ชีวิตร่วมกัน ช่วยกันสร้างป่าในกรุงเพื่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์