ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยพัฒนามหานคร

IMD News and Announcement

สรุปสาระสำคัญจากการบรรยายเรื่องการบริหารจัดการเมืองในสภาวะการแพร่ระบาดของ Covid – 19

สรุปสาระสำคัญจากการบรรยายเรื่องการบริหารจัดการเมืองในสภาวะการแพร่ระบาดของ Covid – 19

สรุปสาระสำคัญจากการบรรยายเรื่องการบริหารจัดการเมืองในสภาวะการแพร่ระบาดของ Covid – 19 วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM...

19/07/2021
Read More
[กิจกรรม] ปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

[กิจกรรม] ปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

วิทยาลัยพัฒนามหานคร จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี รศ.นพ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กล่าวให้โอวาทนักศึกษาและกล่าวเปิดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่...

09/07/2021
Read More
[บรรยายพิเศษ] การเข้าถึงสวัสดิการของรัฐ กลุ่มประชาชนเปราะบางในเขตดุสิต ในสภาวะการระบาดของ COVID – 19

[บรรยายพิเศษ] การเข้าถึงสวัสดิการของรัฐ กลุ่มประชาชนเปราะบางในเขตดุสิต ในสภาวะการระบาดของ COVID – 19

วิทยาลัยพัฒนามหานครขอเชิญรับฟังการบรรยายเรื่อง การบริหารจัดการเมืองในสภาวะการระบาดของ COVID - 19 โดย ผศ.ดร.ชัชพล มงคลิก อาจารย์ประจำวิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช...

14/07/2021
Read More
[ประกาศ] รายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563

[ประกาศ] รายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563

อ่านประกาศ

15/06/2021
Read More
108 คำถามเรื่องเครื่องฟอกอากาศกับโควิด – 19 ?

108 คำถามเรื่องเครื่องฟอกอากาศกับโควิด – 19 ?

ขอเชิญรับฟังการบรรยายเรื่อง การบริหารจัดการเมืองในสภาวะการระบาดของ COVID-19 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มณีรัตน์ องค์วรรณดี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช หัวหน้าภาควิชาการบริหารและจัดการเมือง วิทยาลัยพัฒนามหานคร...

01/07/2021
Read More
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่​

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่​

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่ ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และผู้สนใจเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่ วิทยากรบรรยายโดย นางสาวพลอยธัญญา ปภาพิชญ์ธนันท์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ในวันที่ 17 มิถุนายน 2564...

14/06/2021
Read More
ร่วมแสดงความยินดีกับคณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

ร่วมแสดงความยินดีกับคณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

วิทยาลัยพัฒนามหานครร่วมแสดงความยินดีกับคณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 ศาสตราจารย์ ดร.ธเรศ ศรีสถิตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนามหานคร พร้อมด้วย...

23/06/2021
Read More
การอบรมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์

การอบรมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์

วิทยาลัยพัฒนามหานครได้จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์แบบออนไลน์ ในหัวข้อเรื่อง การเตรียมเอกสารเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ โดยมี นางสาวพลอยธัญญา ปภาพิชญ์ธนันท์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เป็นวิทยากรในการอบรม เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564...

17/06/2021
Read More
[บรรยายพิเศษ]  การบริหารจัดการเมืองในสภาวะการระบาดของ COVID – 19

[บรรยายพิเศษ] การบริหารจัดการเมืองในสภาวะการระบาดของ COVID – 19

การบรรยายเรื่อง การบริหารจัดการเมืองในสภาวะการระบาดของ COVID - 19 วิทยาลัยพัฒนามหานครขอเชิญรับฟังการบรรยายเรื่อง การบริหารจัดการเมืองในสภาวะการระบาดของ COVID - 19 โดยศาสตราจารย์...

12/06/2021
Read More