Category: ข่าววิชาการและการวิจัย

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการพัฒนาและจัดการมหานครอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1

     การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการพัฒนาและจัดการมหานครอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1 จัดขึ้นโดยวิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ในวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 8 อาคารเกษมศรี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ถนนขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครให้ส่งบทความแล้ววันนี้ – 25 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านรายละเอียดการส่งบทความเพิ่มเติมได้ที่ : https://imd.nmu.ac.th/presentation-of-research-articles-2024/
จัดโดย สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

Speech of the Day 2024

     เมื่อการพูด ไม่ใช่แค่การพูด ร่วมสัมผัสสุนทรียะทางภาษา ไปกับพวกเรา ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน : การกล่าวสุนทรพจน์ ระดับมัธยมศึกษา: ตอนปลาย ในหัวข้อ “𝑼𝙧𝒃𝙖𝒏 𝑺𝙖𝒇𝙚𝒕𝙮 𝙖𝒏𝙙 𝙎𝒆𝙘𝒖𝙧𝒊𝙩𝒚 𝒊𝙣 𝙃𝒐𝙨𝒑𝙞𝒕𝙖𝒍𝙞𝒕𝙮 𝙄𝒏𝙙𝒖𝙨𝒕𝙧𝒚” ความปลอดภัยของอุตสาหกรรมการบริการในชุมชนเมือง ชิงโล่เกียรติยศ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์) วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคารเกษมศรี (𝘒𝘚𝘚) มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

🗒 กำหนดการรับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ – 22 กุมภาพันธ์ 2567
สมัครเข้าแข่งขันและรายดูละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://imd.nmu.ac.th/speech-of-the-day-2024/
จัดโดย สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

Mahanakorn Quiz 2024

 •  กลับมาอีกครั้งกับหนึ่งเดียวในประเทศไทย เพื่อค้นหา “สุดยอดเรื่องเมือง”
 • การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านการบริหารจัดการเมือง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย “Mahanakorn Quiz 2024
  กลับมาด้วยสาระเข้มข้น และความสนุกที่เราขอการันตี!
 •  แข่งขันในศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567 ณ อาคารนวมินทร์ 1 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
 • รางวัลการแข่งขัน:
  – โล่เกียรติยศผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แก่ทีมที่ชนะเลิศ
  – E-Certificate แก่นักเรียนและครูผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน
 • เปิดรับสมัครตัวแทนโรงเรียนแล้ว ตั้งแต่วันนี้ – 29 กุมภาพันธ์ 2567 (จำกัดจำนวนรอบคัดเลือก 80 ทีมเท่านั้น)
 • ศึกษารายละเอียดและสมัครเข้าแข่งขันได้ที่ : https://imd.nmu.ac.th/mahanakorn-quiz-2024
 • จัดโดย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการเมือง วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ท้องถิ่นวิจัยนวัตกรรม

    วันที่ 14 – 15 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา ศูนย์สร้างสรรค์เมืองเพื่ออนาคต (Urban Inclu-Creative Clouds: UIC) วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ชุดโครงการวิจัยสนับสนุนท้องถิ่นวิจัยนวัตกรรม พร้อมสังเคราะห์บทเรียนและข้อเสนอเชิงนโยบาย” ณ โรงแรมเดอะรอยัล ริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ ซึ่งได้รับสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

     กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่ายในการเข้าร่วมชุดโครงการวิจัยเพื่อสร้าง “ท้องถิ่นวิจัยนวัตกรรม” แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จำนวน 21 แห่งที่เข้าร่วมชุดโครงการวิจัย โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก รศ.ดร.วีระศักดิ์ เครือเทพ (ผู้อำนวยการฝ่ายยกระดับขีดความสามารถในการจัดการภาครัฐและท้องถิ่น บพท.) กล่าวเปิดงานและกล่าวถึงทิศทางนโยบายการให้ทุนวิจัย ศ.กิตติคุณ ดร.จรัส สุวรรณมาลา (ผู้เชี่ยวชาญด้านการกระจายอำนาจและนวัตกรรมท้องถิ่น) กล่าวถึงหลักการและแนวคิด “ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมท้องถิ่น” ซึ่งต้องเป็นการขับเคลื่อนจากภายใน อปท. โดยมีนักวิจัยทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้ความช่วยเหลือและผลักดันให้เกิดนวัตกรรมท้องถิ่นขึ้นด้วยตัว อปท. เอง และเปิดตัวทีมผู้เชี่ยวชาญ (ทีมนักวิจัยภาคสนาม) ที่จะทำหน้าที่เป็น Coach ให้กับ อปท. ในการดำเนินโครงการวิจัยย่อยให้สำเร็จ และท้ายสุดคือการชี้แจงวิธีปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชุดโครงการวิจัยโดยทีมนักวิจัยกลาง

     กิจกรรมนี้ถือเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างทีมนักวิจัยกลาง ทีมนักวิจัยภาคสนาม ทีมนวัตกรท้องถิ่น (บุคลากรของ อปท.) ดังคำกล่าวโดย ศ.กิตติคุณ ดร.จรัส ไว้ว่า “การวิจัยครั้งนี้คือการทดลองเพื่อก้าวกระโดดครั้งใหญ่ด้านนวัตกรรมท้องถิ่นไทย” เพราะเราคาดหวังเสมอว่าในการขับเคลื่อนนวัตกรรมท้องถิ่นไทยให้เกิดขึ้นได้และยั่งยืนนั้น เราจะต้องทำให้ “ท้องถิ่นมีใจที่เข้มแข็งและกล้าที่จะลุกขึ้นมาทำ”

รุ่นแรกเริ่มแล้ว! หลักสูตร RESTT ติดกลยุทธ์ เสริมเทคนิค ยกระดับการจัดเก็บรายได้ท้องถิ่น

     วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 วิทยาลัยพัฒนามหานคร โดยศูนย์สร้างสรรค์เมืองเพื่ออนาคต ภายใต้การสนับสนุนของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิควิธีเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ท้องถิ่น” รุ่นที่ 1 ณ โรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซด์ จังหวัดเชียงใหม่ โดย รศ.ดร.วีระศักดิ์ เครือเทพ ผู้อำนวยการฝ่ายท้องถิ่น บพท. และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสน กีรตินวนันท์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนามหานคร กล่าวต้อนรับและเปิดการฝึกอบรม

       โดยผู้เข้าอบรมในรุ่นนี้ ประกอบด้วยผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัดและรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบหรือที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บรายได้ท้องถิ่น

     ในวันแรกของการฝึกอบรม ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นต่าง ๆ จากวิทยากร และ Workshop ในเรื่องต่าง ๆ เช่น
     – หลักคิดและเทคนิคการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดเก็บรายได้ท้องถิ่น
     – เทคนิคสำรวจ เทคโนโลยีสารสนเทศ
     – การดึงข้อมูล (Scraping) เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลภาษีท้องถิ่น
     – ระบบอำนวยความสะดวกในการชำระภาษี
      นอกจากนี้ คณาจารย์จากศูนย์สร้างสรรค์เมืองเพื่ออนาคตได้จัดกระบวนการเพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมตลอดการฝึกอบรม

        “หลักสูตรฝึกอบรมเทคนิควิธีเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ท้องถิ่น” (Revenue Enhancement Strategical Techniques Training: RESTT) เป็นหลักสูตรฝึกอบรมมิติใหม่ของการพัฒนากระบวนการจัดเก็บรายได้ ที่ศูนย์สร้างสรรค์เมืองเพื่ออนาคต และ บพท. ออกแบบขึ้นเพื่อให้ตรงกับความต้องการของท้องถิ่น ส่งเสริมให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสร้างไอเดียใหม่ ๆ เพื่อยกระดับในการจัดเก็บรายได้ท้องถิ่น พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในการพัฒนารายได้ท้องถิ่นให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น และภายในหลักสูตรยังจัดให้มีการแข่งขันการนำเสนอผลงานแผนการพัฒนารายได้ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชิงเงินรางวัลรวมกว่า 45,000 บาท

     หลักสูตร RESTT ยังเปิดรับสมัคร อปท. ที่สนใจเข้าร่วมในรุ่นที่ 2 (สุราษฎร์ธานี) และ 3 (กรุงเทพมหานคร) โดยไม่มีค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม สามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมและความเคลื่อนไหว “RESTT ยกระดับการจัดเก็บรายได้ท้องถิ่น” และกิจกรรมวิชาการของหลักสูตร ได้ที่
💻 Website: https://imd.nmu.ac.th/uic-th/