กิจกรรม “แนวคิดการพัฒนาภาวะผู้นำเพื่อสร้างสรรค์สุขภาวะชุมชน”

กิจกรรม “แนวคิดการพัฒนาภาวะผู้นำเพื่อสร้างสรรค์สุขภาวะชุมชน”

“Leadership is an action, not a position.” Cr.Donald MaCannon
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารนวมินทร์ 1 วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
รศ.ดร.นันทสารี สุขโต (ผู้รับผิดชอบโครงการฯ) และคณะทำงานโครงการฯ
ร่วมกับกลุ่มตัวแทนเครือข่ายสุขภาวะชุมชนบางพลัด
จัดทำกิจกรรม “แนวคิดการพัฒนาภาวะผู้นำเพื่อสร้างสรรค์สุขภาวะชุมชน”
วิทยากรโดย อาจารย์ชนะ กล่ำทรัพย์ (นักจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์)
ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เป็นที่น่าสนใจอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะผู้นำในการพัฒนาระบบการจัดการเครือข่ายสุขภาวะชุมชนแก่ผู้คนที่อยู่อาศัยในย่านเขตบางพลัด
และกิจกรรมในครั้งนี้ แอดมินก็ไม่พลาดที่จะเก็บภาพรอยยิ้ม และบรรยายกาศมาฝากทุก ๆ คนครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *