เมื่อการพูด ไม่ใช่แค่การพูด ร่วมสัมผัสสุนทรียะทางภาษา ไปกับพวกเรา ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน : การกล่าวสุนทรพจน์ ระดับมัธยมศึกษา: ตอนปลาย ในหัวข้อ “𝑼𝙧𝒃𝙖𝒏 𝑺𝙖𝒇𝙚𝒕𝙮 𝙖𝒏𝙙 𝙎𝒆𝙘𝒖𝙧𝒊𝙩𝒚 𝒊𝙣 𝙃𝒐𝙨𝒑𝙞𝒕𝙖𝒍𝙞𝒕𝙮 𝙄𝒏𝙙𝒖𝙨𝒕𝙧𝒚” ความปลอดภัยของอุตสาหกรรมการบริการในชุมชนเมือง ชิงโล่เกียรติยศ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์) วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคารเกษมศรี (𝘒𝘚𝘚) มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

🗒 กำหนดการรับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ – 22 กุมภาพันธ์ 2567
สมัครเข้าแข่งขันและรายดูละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://imd.nmu.ac.th/speech-of-the-day-2024/
จัดโดย สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช