ประกาศรับสมัครคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา วพม. ประจำปี 2567

     เนื่องด้วย คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยพัฒนามหานคร ประจำปี 2566 กำลังจะหมดวาระลง จึงได้มีการประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี สังกัดวิทยาลัยพัฒนามหานครที่สนใจจะลงรับสมัครเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยพัฒนามหานคร ประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

    สำหรับนักศึกษาที่สนใจเป็นผู้สมัครเลือกตั้งฯ ดังกล่าว โปรดกรอกฟอร์มสมัครตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 โดยสมาชิกภายในทีมต้องกรอกแบบฟอร์มใบสมัครทุกคน โดยให้ผู้ลงสมัครตำแหน่งประธานสโมสรนักศึกษาเป็นผู้รวบรวมเอกสารและเป็นตัวแทนในการสมัครผ่าน google form 

สมัครคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยพัฒนามหานคร ประจำปี 2567