ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยพัฒนามหานคร

IMD News and Announcement

ขอเชิญ นศ. ประเมินความพึงพอใจรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 2/2563

ขอเชิญ นศ. ประเมินความพึงพอใจรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 2/2563

วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 ได้ทำการประเมินผลความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในทุกรายวิชา ประจำภาคเรียนที่ 2/ 2563...

06/02/2021
Read More
ขณะนี้ เว็บไซต์ imd.nmu.ac.th อยู่ระหว่างการปรับปรุงชั่วคราว

ขณะนี้ เว็บไซต์ imd.nmu.ac.th อยู่ระหว่างการปรับปรุงชั่วคราว

ขณะนี้ เว็บไซต์ https://imd.nmu.ac.th อยู่ระหว่างการปรับปรุงชั่วคราว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการให้กับผู้รับข้อมูลทุกท่าน ในช่วงนี้ ท่านสามารถติดตามความเคลื่อนไหวและดูข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาใหม่ได้ที่ facebook.com/imdnmu

19/01/2021
Read More