[บรรยายพิเศษ] การบริหารทรัพยากรบุคคลในช่วงการระบาดของเชื้อโควิด

[บรรยายพิเศษ]
วิทยาลัยพัฒนามหานครขอเชิญรับฟังการบรรยาย การบริหารจัดการเมืองในสภาวะการระบาดของ COVID – 19 วิทยากรบรรยาย โดย รศ.วันชัย มีชาติ อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบกับประเด็นที่น่าสนใจ การบริหารทรัพยากรบุคคลในช่วงการระบาดของเชื้อโควิด ในวันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 | 13.30 -15.30 น. ลงทะเบียนเข้ารับฟัง https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdUcImJU0N…/viewform…