ส่องโอกาสกรุงเทพฯ กับห้องเรียนประชาธิปไตย และห้องเรียนผู้ประกอบการรุ่นเยาว์

2 มีนาคม 2564 | วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม ชวนนักเรียนชั้นมัธยมปลาย เรียนรู้และทำความเข้าใจกับการเลือกตั้งท้องถิ่น ในกิจกรรม “ใครคือ ผู้ว่า กทม. คนต่อไป” โดยให้ทดลองสวมบทบาทเป็นพรรคการเมือง สำรวจปัญหาและวิเคราะห์ปัญหา จัดทำนโยบาย การเลือกระดับชาติและท้องถิ่น และจัดให้มีการเลือกตั้งผู้ว่า กทม. จำลอง เพื่อสร้างความเข้าใจในการบริหารเมืองผ่านกระบวนการทางการเมือง และยกห้องเรียนธุรกิจและการตลาด เพื่อเปิดโลกการเรียนรู้ สร้างทักษะผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ (Young Entrepreneur) ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 5 โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม เขตคลองสาน กว่า 100 คน [02.03.2021]