ปริญญาโทเปิดรับสมัครแล้ว

ปริญญาโท เปิดรับสมัครแล้ว

เรียนบริหารเมืองที่ไหนดี ?
มาเรียนที่ IMD กับพวกเรามั้ย
.
วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาและจัดการเมือง
เพราะสาขานี้ รู้ลึก รู้จริง เรื่องของเมือง เพื่อพัฒนาเมืองของเรา
ถ้าใครสนใจการพัฒนาเมือง ห้ามพลาด !!
.
ตัวอย่างวิชาเรียน
– การวางแผนพัฒนาและบริหารจัดการเมือง
– นโยบายสาธารณะ องค์กร และกฏหมายในการพัฒนาและบริหารเมือง
– ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับการพัฒนาเมืองและจัดการเมือง
– ห้องวิจัย
และวิชาเลือกเพื่อพัฒนาเมืองในด้านต่าง ๆ
– การวางผังและออกแบบเพื่อรอบรับความเปลี่ยนแปลงของเมือง
– พลังงานและสิ่งแวดล้อมในเมือง
– ความสามารถในการแข่งขันของเมือง
– นโยบายและการปกครองเมือง
– การขนส่งในเมืองและการจัดการโลจิสติกส์
.
เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ ฟรีค่าธรรมเนียมการสมัคร
.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 021642636 คุณพิไลวรรณ พุ่มขจร
 .