เปิดรับสมัครคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา

เปิดรับสมัครคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา

     ประจำปี 2566 ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม – 25 มกราคม 2566 สามารถสแกน QR Code ดังภาพเพื่อทำการสมัคร (สมาชิกภายในทีมต้องกรอกแบบฟอร์มใบสมัครทุกคน โดยให้ผู้ลงสมัครตำแหน่งประธานสโมสรนักศึกษาเป็นผู้รวบรวมเอกสารและเป็นตัวแทนในการสมัครผ่าน google form)

Facebook : Institute of Metropolitan Development, Navamindradhiraj University
#วิทยาลัยพัฒนามหานคร #NMU #มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช #IMD