ประกาศวิทยาลัย เรื่องการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาและจัดการเมืองภาคการศึกษาที่ 1/2567

ประกาศ

     ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาและจัดการเมือง วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567
สมัครออนไลน์ https://forms.gle/rxGCqjJNYwL8kc7K8
รายละเอียดประกาศรับสมัคร https://imd.nmu.ac.th/admission-graduate

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์📞: 02 241 3500 ต่อ 5758 งานรับสมัครบัณฑิตศึกษา