กิจกรรมทัศนศึกษา นวัตกรรมการบริการ

     กิจกรรมทัศนศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ ✈️ วันที่ 23 – 24 มีนาคม 2567 ณ โรงพยาบาลนครนายก จังหวัดนครนายก

     โดยได้รับฟังการบรรยายโดย อาจารย์ณัฏฐยา ศรีสุภา ในหัวข้อ
     – ข้อมูลการทำงานในโรงพยาบาลอย่างปลอดภัย
     – ความรู้เกี่ยวกับ Safety Management System และ Aviation Security Awareness
     – กิจกรรมสันทนาการการทำงานเป็นทีม, กิจกรรมสานสัมพันธ์รุ่นพี่ – รุ่นน้อง
เพื่อเป็นการเพิ่มประสบการณ์การทำงานในอนาคตแก่นักศึกษา หลักสูตรนวัตกรรมการบริการ