ประกาศรายชื่อเยาวชนผู้นำเมือง IMD Youth Camp 2023

     ประกาศรายชื่อเยาวชนผู้นำเมือง IMD Youth Camp 2023 แบบไม่ได้เรียงตามคะแนนเรียงความ ขอให้ผู้มีสิทแจ้งยืนยันสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมผ่านทางแบบฟอร์ม Google Form ที่ลิงก์ https://forms.gle/zyMLGTCmkTenxjSC7 หรือ QR Code ด้านล่างนี้ ภายในวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15.00 น.