ขณะนี้ เว็บไซต์ imd.nmu.ac.th อยู่ระหว่างการปรับปรุงชั่วคราว

ขณะนี้ เว็บไซต์ https://imd.nmu.ac.th อยู่ระหว่างการปรับปรุงชั่วคราว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการให้กับผู้รับข้อมูลทุกท่าน

ในช่วงนี้ ท่านสามารถติดตามความเคลื่อนไหวและดูข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาใหม่ได้ที่ facebook.com/imdnmu