การศึกษาดูงาน การจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

การศึกษาดูงาน การจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

คนสวยโพธาราม แหล่งฟาร์มสุกร
หนังใหญ่วัดขนอน ที่นอนล้ำเลิศ
ถิ่นกำเนิดโคนม ชมค้างคาวร้อยล้าน
 
หากจะกล่าวถึงท้องถิ่นที่น่าสนใจและอยู่ไม่ไกลจาก กทม.มากนัก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี คงจะเป็นสถานที่ที่คุ้นหูใครหลาย ๆ คน “การศึกษาดูงาน การจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม”เป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาระบบการจัดการเครือข่ายเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะของคนชุมชนเมืองกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 รศ.ดร.นันทสารี สุขโต (ผู้รับผิดชอบโครงการฯ) และคณะทำงานโครงการ ฯ ได้นำกลุ่มตัวแทนเครือข่ายสุขภาวะชุมชนบางพลัด เข้าศึกษาดูงานการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ณ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี เพื่อเป็นแนวทางในการต่อยอดการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างมีสุขภาวะแก่เครือข่ายสุขภาวะชุมชนบางพลัด โดยมีสถานที่น่าสนใจ เช่น
1.วัดคงคาราม
2.วัดไทรอารีย์
3.ตลาดเก่าโพธาราม
รวมถึงได้รับความรู้จากการบรรยายในหัวข้อ “การบริหารจัดการโพธารามสู่เมืองมรดกจังหวัด”
โดยคุณอภิชาติ ศิริอุดมเศษฐ เพื่อไม่ให้พลาดบรรยากาศที่น่าสนใจ
วิทยาลัยพัฒนามหานคร มีภาพบรรยายกาศมาฝากทุก ๆ คนครับ