ประกาศสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนามหานคร

ประกาศสรรหาผู้อำนวยการ
วิทยาลัยพัฒนามหานคร

วิทยาลัยพัฒนามหานคร ประกาศสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการประจำวิทยาลัยพัฒนามหานคร

ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือส่งใบสมัครได้ที่: สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช อาคารทิวากรวงศ์ประวัติ ชั้น 7 ถนนขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

สิ้นสุดการประกาศสรรหา วันที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 16.00 น.

รายละเอียดและใบสมัคร https://drive.google.com/…/1z1_GGYwc…