[บรรยายพิเศษ] นโยบายสาธารณะกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

[บรรยายพิเศษ]

วิทยาลัยพัฒนามหานครขอเชิญรับฟังการบรรยาย การบริหารจัดการเมืองในสภาวะการระบาดของ COVID – 19 วิทยากรบรรยาย โดยรศ.วันชัย มีชาติ อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบกับประเด็นที่น่าสนใจ นโยบายสาธารณะกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564 | เวลา 13.30 -15.30 น. https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdUcImJU0N…/viewform…