ประกาศวิทยาลัยพัฒนามหานคร เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนฟากฟ้า ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศ

ประกาศประกาศวิทยาลัยพัฒนามหานคร เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนฟากฟ้า ประจำปีการศึกษา 2565

     1. นางสาวคณิศร ทองอร่าม
     2. นางสาวณัฐวดี ธรรมจง
     3. นางสาวธัญญรัศม์ สุทธภานลินสิริ

     ทั้งนี้ ให้ผู้ที่มีรายชื่อได้รับทุนฟากฟ้า ส่งรูปถ่ายสำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนา และรูปถ่ายสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทยพร้อมรับรองสำเนา จำนวน 1 ชุด ทางอีเมล imd@nmu.ac.th ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2566
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี้

Facebook : Institute of Metropolitan Development, Navamindradhiraj University
#วิทยาลัยพัฒนามหานคร #NMU #มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช #IMD