[บรรยายพิเศษ] กฎหมายคุ้มครองแรงงานในยุคโควิด – 19

[บรรยายพิเศษ] วิทยาลัยพัฒนามหานครขอเชิญรับฟังการบรรยาย การบริหารจัดการเมืองในสภาวะการระบาดของ COVID – 19 วิทยากรบรรยาย โดย ผศ.วรพชร จันทร์ขันตี อาจารย์ประจำวิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และผศ.วีระพงษ์ บึงไกร อาจารย์ประจำสำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พบกับประเด็นที่น่าสนใจ กฎหมายคุ้มครองแรงงานในยุคโควิด – 19 ในวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 | 13.30 -15.30 น. ลงทะเบียนเข้ารับฟัง https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdUcImJU0N…/viewform…