[บรรยายพิเศษ] ผู้ประกอบการเอาตัวรอดอย่างไรในสถานการณ์โควิด

[บรรยายพิเศษ]
วิทยาลัยพัฒนามหานครขอเชิญรับฟังการบรรยาย การบริหารจัดการเมืองในสภาวะการระบาดของ COVID – 19 วิทยากรบรรยาย โดย 1.คุณสีหนาท ล่ำซำ ผู้จัดการบริษัท เพอร์เพิล เวนเจอร์ส จำกัด (Robinhood Delivery)
2.รศ.ดร.นันทสารี สุขโต อาจารย์ประจำวิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 
พบกับประเด็นที่น่าสนใจ ผู้ประกอบการเอาตัวรอดอย่างไรในสถานการณ์โควิด 
ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 | เวลา 13.30 -15.30 น.
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม :
https://forms.gle/g5REG1ty91Tzoxyy7