ประกาศแจ้งเตือน ปริมาณการใช้งาน Google Drive

     ประกาศแจ้งเตือน สำหรับการใช้งาน Google Drive ของมหาวิทยาลัย @nmu.ac.th โควต้าสำหรับการใช้งานของ Google Drive มีดังนี้
     – นักศึกษา สามารถใช้ Google Drive ได้ไม่เกิน 50 GB
     – บุคลากร สามารถใช้ Google Drive ได้ไม่เกิน 50 GB
     – อาจารย์ สามารถใช้ Google Drive ได้ไม่เกิน 200 GB
     สำหรับนักศึกษา บุคลากร อาจารย์ ที่ใช้ Google Drive เกินกำหนดแล้ว ต้องลบข้อมูลหรือย้ายข้อมูลออกก่อนวันที่ 30 กันยายน 2566 หากพ้นวันที่กำหนดแล้ว ข้อมูลส่วนเกินจะโดนลบออกโดยอัตโนมัติ
     สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ที่มีความจำเป็นที่ต้องใช้ Google Drive เกินกำหนด สามารถแจ้งความประสงค์เพื่อให้มหาวิทยาลัยพิจารณา ด้วย Email @nmu.ac.th ของตนเอง โดยจะมีการแจ้งผลผ่าน Email ที่ท่านส่งขอพิจารณา โดยสามารถแจ้งได้ที่ https://shorturl.at/pGMQW
     ข้อห้ามสำหรับการใช้ Google Drive ของมหาวิทยาลัย
     – ไม่ใช้พื้นที่ในการเก็บข้อมูล เช่น เพลง หนัง ซีรี่ย์ สิ่งที่มีลิขสิทธิ์
     – ไม่ใช้พื้นที่ไปใช้เพื่อทำธุรกิจส่วนตัว
     – ไม่นำ Account หรือ Drive ของมหาวิทยาลัย ให้บุคคลอื่นใช้งานโดยเด็ดขาด