Mahanakorn Quiz 2024

IMD Symposium 2024 การแข่งขันตอบปัญหาด้านการบริหารจัดการเมืองระดับมัธยมปลาย ประจำปี 2567 (Mahanakorn Quiz 2024) ชิงโล่เกียรติยศจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประกาศกติกาการแข่งขัน ประกอบด้วย
  • รายละเอียดการแข่งขัน
  • กติกาการแข่งขัน
  • รูปแบบการแข่งขัน
  • ขอบเขตของเนื้อหาในการแข่งขัน
เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ – 29 กุมภาพันธ์ 2567 ประเภททีมไม่เกิน 3 คน โรงเรียนละ 2 ทีม แข่งขันวันที่ศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567 เวลา 08.00 – 16.30 น.