[บรรยายพิเศษ] เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการจัดการโลจิสติกส์ในยุคโควิด – 19

[บรรยายพิเศษ] ขอเชิญรับฟังการบรรยาย การบริหารจัดการเมืองในสภาวะการระบาดของ COVID – 19 วิทยากรบรรยายโดย ผศ.ดร.ชัชพล มงคลิก อาจารย์ประจำวิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และอาจารย์ชัยณรงค์ เสรีรัฐ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการจัดการโลจิสติกส์ พบกับประเด็นที่น่าสนใจ เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการจัดการโลจิสติกส์ในยุคโควิด – 19 ในวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 | 13.30 -15.30 น.ลงทะเบียนเข้ารับฟัง https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdUcImJU0NrBH…/viewform
รับฟังผ่านช่องทาง : zoom online: 96582621518
Facebook Live:Insitute of Metropolitan Development