วิทยาลัยพัฒนามหานครวันนี้

ตราสัญลักษณ์วิทยาลัยพัฒนามหานคร
IMD Emblems

ตรามหาวิทยาลัย
นวมินทราธิราช
แบบสีปกติ

ตรามหาวิทยาลัย
นวมินทราธิราช
แบบเส้นสีดำ

ตรามหาวิทยาลัย
นวมินทราธิราช
แบบถมสีดำ

ตรามหาวิทยาลัย
นวมินทราธิราช
แบบเส้นสีขาว

ตรามหาวิทยาลัย
นวมินทราธิราช
แบบถมสีขาว

ตราวิทยาลัย
พัฒนามหานคร
แบบสีปกติ

ตราวิทยาลัย
พัฒนามหานคร
แบบเส้นสีดำ

ตราวิทยาลัย
พัฒนามหานคร
แบบถมสีดำ

ตราวิทยาลัย
พัฒนามหานคร
แบบเส้นสีขาว

ตราวิทยาลัย
พัฒนามหานคร
แบบถมสีขาว