Month: August 2021

[บรรยายพิเศษ] นโยบายสาธารณะกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

[บรรยายพิเศษ]
วิทยาลัยพัฒนามหานครขอเชิญรับฟังการบรรยาย การบริหารจัดการเมืองในสภาวะการระบาดของ COVID – 19 วิทยากรบรรยาย โดยรศ.วันชัย มีชาติ อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบกับประเด็นที่น่าสนใจ นโยบายสาธารณะกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564 | เวลา 13.30 -15.30 น. https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdUcImJU0N…/viewform…

[บรรยายพิเศษ] การบริหารทรัพยากรบุคคลในช่วงการระบาดของเชื้อโควิด

[บรรยายพิเศษ]
วิทยาลัยพัฒนามหานครขอเชิญรับฟังการบรรยาย การบริหารจัดการเมืองในสภาวะการระบาดของ COVID – 19 วิทยากรบรรยาย โดย นายณัฐพงศ์ ดิษยบุตร หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการ กรุงเทพมหานคร และนางสาวอรัญญา พรไชยะ ผู้อำนวยการกองอัตรากำลังสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการ พบกับประเด็นที่น่าสนใจ การบริหารทรัพยากรบุคคลในช่วงการระบาดของเชื้อโควิด ในวันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 | 13.30 -15.30 น. ลงทะเบียนเข้ารับฟัง https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdUcImJU0N…/viewform…

กิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ “IMD First Date” สู่รั้ววิทยาลัยพัฒนามหานคร

IMD First Date

พบเพื่อนใหม่ รูปแบบใหม่ กับครอบครัววิทยาลัยพัฒนามหานคร

วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เชิญชวนนักศึกษาทุกชั้นปี

เข้าร่วมงาน IMD First Date 2021 ในวัน พฤหัสบดี ที่ 5 สิงหาคม 2564 เริ่มเวลา 09.30 – 12.00 น.

ผ่านระบบ Zoom meeting [เข้าร่วมได้ที่นี่: https://nmu-ac-th.zoom.us/j/97130659676]

   นี่คือ “ก้าวแรกของเพื่อนใหม่สู่รั้วของมหาวิทยาลัย” พบกับกิจกรรมต่างๆ มากมาย พบเพื่อนใหม่เริ่มต้นยังไงดี

ทำความรู้จักซึ่งกันและกัน ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดระหว่างชั้นปี และร่วมสนุกรับของรางวัลอีกมากมาย

…แล้วพบกัน…