Tag Archives: อบรม

14มิ.ย./19

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “โปรแกรมการประเมินผลกระทบของมลพิษอากาศต่อสุขภาพและเศรษฐกิจ BenMAP-CE”

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “โปRead More…

29มี.ค./19

ภาพกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้สมาร์ทโฟนในชีวิตประจำวัน รุ่นที่ 2

วิทยาลัยพัฒนามหานครร่วมกับสมาคมขRead More…

25ก.พ./19

ภาพกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้สมาร์ทโฟนในชีวิตประจำวัน รุ่นที่ 1

วิทยาลัยพัฒนามหานครร่วมกับสมาคมขRead More…

16พ.ค./18

สรุปรายงานภาควิชาการ การอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง

สรุปรายงานภาควิชาการ การอบรมหลักRead More…