Tag Archives: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

19ส.ค./19

การประชุมจัดทำแผนการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ และการปรับแผนปฏิบัติการประจำปี ครั้งที่ 2

วิทยาลัยพัฒนามหานครได้จัดการประชRead More…

15ส.ค./19

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการน้ำและที่ดินในกรุงเทพมหานคร

วิทยาลัยพัฒนามหานครได้จัดการประชRead More…

08ก.ค./19

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรน้ำในกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดของกิจกรรม กำหนดการของRead More…

03ส.ค./18

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการน้ำและที่ดินในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กRead More…

03ก.ค./18

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๒

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแRead More…

06ธ.ค./17

ประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาแขวงรองเมือง

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 วิทยาRead More…