19ส.ค./19

การประชุมจัดทำแผนการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ และการปรับแผนปฏิบัติการประจำปี ครั้งที่ 2

วิทยาลัยพัฒนามหานครได้จัดการประชRead More…

15ส.ค./19

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการน้ำและที่ดินในกรุงเทพมหานคร

วิทยาลัยพัฒนามหานครได้จัดการประชRead More…

23ก.ค./19

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาRead More…

08ก.ค./19

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรน้ำในกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดของกิจกรรม กำหนดการของRead More…