19ธ.ค./17

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 และปรับแผนปฏิบัติการประจำปี 2561

วันที่ 19 – 20 ธันวาคม พ.ศRead More…

18ธ.ค./17

การประชุมเตรียมงาน Rapid Training Needs Analysis

วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560 วิทยRead More…

06ธ.ค./17

ประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาแขวงรองเมือง

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 วิทยาRead More…

22พ.ย./17

การเสวนา เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และความท้าทายใหม่ๆ ในการพัฒนาเมือง

การเสวนา เรื่อง การเปลี่ยนแปลงขอRead More…

11ก.ค./17

โครงการประสานงานเพื่อเตรียมความร่วมมือทางวิชาการด้านผังเมืองและการวางแผนการจราจรและขนส่งกับต่างประเทศ

โครงการประสานงานเพื่อเตรียมความรRead More…