ตราสัญลักษณ์ประจำวิทยาลัยพัฒนามหานครเป็น “ดอกประจำยาม” 2 ขนาด ดอกขนาดใหญ่ หมายถึง การขยายตัว เบิกบาน เจริญเติบโตแผ่ไพศาลดั่งดอกไม้บานของเมือง ส่วนดอกขนาดเล็ก หมายถึง พื้นที่ใจกลางเมือง (Metropolis) เมื่อนำมารวมกันจึงหมายถึง “การพัฒนาเมือง”

Information of Institute of Metropolitan Development