วิทยาลัยพัฒนามหานคร

อาคารนวมินทร์ 1 ชั้น 3 เลขที่ 198 ซอยสามเสน 13 (ฝั่งราชวิถี) ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

แผนที่วิทยาลัยพัฒนามหานคร

เบอร์โทรศัพท์ : 02-164-2636

Facebook : https://www.facebook.com/imdnmu/

LINE