วิทยาลัยพัฒนามหานคร

อาคารนวมินทร์ 1 ชั้น 3 เลขที่ 198 ซอยสามเสน 13 (ฝั่งราชวิถี) ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

 

แผนที่วิทยาลัยพัฒนามหานคร

โทรศัพท์ : 02-241-3500 ต่อ 5760

โทรสาร : 02-164-2636

 

Facebook : https://www.facebook.com/imdnmu/

E-mail : imd@nmu.ac.th

 

LINE 

เพิ่มเพื่อน

LINE Open Chat