การสัมมนา เรื่อง 

การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในกรุงเทพมหานคร

วิทยาลัยพัฒนามหานครได้จัดการสัมมนาในหัวข้อ “การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในกรุงเทพมหานคร” เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 8:30 – 14:00 น. ณ ห้องบรรยาย 1-2 วิทยาลัยพัฒนามหานคร อาคารศรีจุลทรัพย์ชั้น 19 ถนนพระรามที่ 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ในการนี้ อ.อรวิทย์ เหมะจุฑา ได้นำเสนอผลการวิจัย และอภิปรายเรื่อง “ระบบขนส่งสาธารณะ ในกรุงเทพมหานคร” ซึ่งมีผู้ร่วมอภิปรายได้แก่ สำนักการจราจรและขนส่ง การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ และได้มีการสรุปผลการอภิปรายพร้อมทั้งเอกสารประกอบการสัมมนาดังรายการต่อไปนี้

  1. ผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะของกรุงเทพมหานคร (ระยะที่ 1) โดย อ.อรวิทย์ เหมะจุฑา
  2. โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบการจราจรและขนส่งอัจฉริยะ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดย สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
  3. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โดย ผู้อำนวยการกองวางแผนโครงการรถไฟฟ้า
  4. แผนแนวทางแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร โดย ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถ 1
  5. ระบบขนส่งสาธารณะทางน้ำในกรุงเทพมหานครในอนาคต โดย หัวหน้ากลุ่มวิศวกรรมแม่น้ำ กองวิศวกรรม กรมเจ้าท่า
  6. เอกสารสรุปการสัมมนาการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะของกรุงเทพมหานคร (ระยะที่ 1)โดย อ.อรวิทย์ เหมะจุฑา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *