การเสวนาเรื่อง Soul of Klong Toey ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9:30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.บรรณโศภิษฐ์ เมฆวิชัย ได้รับเชิญไปบรรยายพิเศษในหัวข้อ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาเมือง ที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม(และแนวทางการพัฒนาย่านคลองเตย) ในฐานะรองประธานกรรมการในคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม ร่วมกับวิทยากรอีก 3 ท่าน ได้แก่ ท่านรองอธิบดีกรมธนารักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผนการเคหะแห่งชาติ และรองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.กุณฑลทิพย พานิชภักดิ์ เป็นผู้ดำเนินการเสวนา ส่วนเนื้อหาในการเสวนาครั้งนี้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและที่อยู่อาศัย และบทบาทภาครัฐในการพัฒนาเมืองและที่อยู่อาศัยตาม New Urban Agenda (และ ความเห็นต่อการพัฒนาย่านคลองเตย) มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมฟังเป็นจำนวนมาก ณ ห้อง 211 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *