เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 วิทยาลัยพัฒนามหานครได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาและจัดการเมือง: กรณีศึกษาแขวงรองเมืองโดยมีคณาจารย์ ผู้แทนสำนักงานเขตปทุมวัน และผู้แทนวัดดวงแขเข้าร่วมประชุมพร้อมร่วมกันจัดทำแผนบริการวิชาการและแผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่นี้

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและจัดการเมือง 1 เป็นรายวิชาหนึ่งในหลักสูตรปริญญาโท ของวิทยาลัยพัฒนามหานครที่มีอาจารย์อรวิทย์ เหมะจุฑาเป็นผู้รับผิดชอบซึ่งในวันสุดท้ายของการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1/60 ได้กำหนดให้นักศึกษา 2 กลุ่มนำเสนอผลการศึกษาเบื้องต้นที่ได้จากการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน วิเคราะห์ปัญหา ออกสังเกตการณ์ในพื้นที่และนำเสนอแนวทางการแก้ไข หลังการนำเสนอทางจอภาพและโปสเตอร์ ซักถามและให้คำแนะนำแล้ว ที่ประชุมได้ร่วมกันร่างโครงการพัฒนาในพื้นที่นี้ด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *