เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 วิทยาลัยพัฒนามหานครได้จัดกิจกรรมวิพากษ์แผนผังแสดงขั้นตอนมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับภัยพิบัติ (SOP) 

แผนผังแสดงขั้นตอนมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับภัยพิบัติเป็นส่วนหนึ่งของคู่มือปฏิบัติการรักษาพระนคร ซึ่งมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชโดยวิทยาลัยพัฒนามหานครร่วมกับศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเซีย(ADPC)ได้จัดทำและส่งมอบให้กรุงเทพมหานครซึ่งถึงวาระต้องปรับปรุงให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานเป็นระยะๆ

อ.สมศักดิ์ กลั่นพจน์ได้นำเสนอความเป็นมาและเสดงผังขั้นตอนมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับอุทกภัย แผ่นดินไหว และอัคคีภัย ที่ อ.อรวิทย์ เหมะจุฑาได้ปรับปรุงจากเดิม ต่อผู้เข้าประชุมจากสำนักการระบายน้ำ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย กว่า 20 คน ซึ่งได้ร่วมกันให้ข้อเสนอแนะก่อนจัดพิมพ์และส่งมอบให้นำไปใช้ปฏิบัติงานต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *