ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ใหม่ของวิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยพัฒนามหานคร ได้เข้าร่วมโครงการอบรมปฐมนิเทศและพัฒนาศักยภาพพนักงานมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ระหว่างวันที่ 11-12 มกราคม 2563 ณ โรงแรมเชียพัทยา จังหวัดชลบุรี
ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน ได้รับทั้งความรู้ ความสนุกสนาน ตลอดจนได้ผ่านแบบฝึกเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการทำงานร่วมกันให้ประสบผลสำเร็จและมีความสุข

ทั้งนี้วิทยาลัย ขอขอบคุณท่านอธิการบดี ท่านรองอธิการบดี ท่านผู้ช่วยอธิการบดี และหัวหน้าฝ่ายทุกท่านโดยเฉพาะฝ่ายทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี ที่ได้จัดกิจกรรมดี ๆ เช่นนี้ให้บุคลากรได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *