วิทยาลัยพัฒนามหานคร ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ พร้อมนำนักศึกษาก้าวสู่ความเปลี่ยนแปลง

2 สิงหาคม 2562 | วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร. ธเรศ ศรีสถิตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ กล่าวต้อนรับนักศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ นางสาวอัมพา สุวรรณศรี ผู้ช่วยอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร. นันทสารี สุขโต อาจารย์ ดร. นิสากร นครเก่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรรัตน์ เสตสุวรรณ อาจารย์เอสรา มงคลชัยชนะ อาจารย์วรัญญู เสนาสุ

โดยในปีนี้ ได้เปิดการเรียนการสอนในสาขาวิชาการบริการธุรกิจการบินเป็นครั้งแรก ซึ่งเกิดจากความร่วมมือพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยกับบริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด บริษัทในเครือการบินไทย เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างเข้มข้น ทั้งนี้ นักศึกษาจะได้ศึกษาวิชาการพยาบาล เป็นวิชาโท ซึ่งจะทำให้นักศึกษามีความพร้อมในการปฏิบัติการรักษาพยาบาลขั้นต้นเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในสถานการณ์ฉุกเฉิน และโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการบิน

ทั้งนี้ วิทยาลัยพัฒนามหานคร ได้จัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ที่หลากหลาย สอดคล้องกับการพัฒนาเมืองในทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม เพื่อต่อ ยอดสู่การพัฒนาประเทศอย่างรอบด้าน

02.08.2019 | 13.00-15.00 |

ขอบคุณภาพบางส่วนจากเพจ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *