การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “โปรแกรมการประเมินผลกระทบของมลพิษอากาศต่อสุขภาพและเศรษฐกิจ BenMAP-CE”

ระหว่างวันที่ 11 – 13 มิถุนายน 2562 ณ วิทยาลัยพัฒนามหานคร อาคารศรีจุลทรัพย์ ชั้น 19

ทางวิทยาลัยพัฒนามหานครได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “โปรแกรมการประเมินผลกระทบของมลพิษอากาศต่อสุขภาพและเศรษฐกิจ BenMAP-CE” โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. เพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถในการใช้งานโปรแกรม BenMAP-CE CE ขององค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ประเทศสหรัฐอเมริกา (US Environmental Protection Agency – USEPA) ในการประเมินผลกระทบของมลพิษอากาศต่อสุขภาพและเศรษฐกิจ
  2. เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ใช้ในโปรแกรม ได้แก่ ข้อมูลคุณภาพอากาศ สุขภาพอนามัย และเศรษฐกิจ ของหน่วยงานต่าง ๆ และสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานดังกล่าว
  3. เพื่อพัฒนาศักยภาพในการจัดทำมาตรการควบคุมมลพิษอากาศที่คุ้มทุนในแง่สุขภาพอนามัยและเศรษฐกิจ รวมทั้งแผนงานจัดการคุณภาพอากาศในระยะต่อไปของแต่ละพื้นที่ของประเทศ

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Google Drive

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *