13พ.ค./19

วิทยาลัยพัฒนามหานครร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

วิทยาลัยพัฒนามหานครร่วมลงนามถวายRead More…

10พ.ค./19

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนามหานคร ฉบับที่ 2

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ที่มีคุณRead More…