27ธ.ค./17

กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเนื่องในวันครบรอบวันสถาปนาวิทยาลัยพัฒนามหานคร

19ธ.ค./17

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 และปรับแผนปฏิบัติการประจำปี 2561

วันที่ 19 – 20 ธันวาคม พ.ศRead More…

18ธ.ค./17

การประชุมเตรียมงาน Rapid Training Needs Analysis

วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560 วิทยRead More…

06ธ.ค./17

ประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาแขวงรองเมือง

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 วิทยาRead More…