15ส.ค./19

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการน้ำและที่ดินในกรุงเทพมหานคร

วิทยาลัยพัฒนามหานครได้จัดการประชRead More…

08ก.ค./19

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรน้ำในกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดของกิจกรรม กำหนดการของRead More…

14มิ.ย./19

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “โปรแกรมการประเมินผลกระทบของมลพิษอากาศต่อสุขภาพและเศรษฐกิจ BenMAP-CE”

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “โปRead More…

29มี.ค./19

ภาพกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้สมาร์ทโฟนในชีวิตประจำวัน รุ่นที่ 2

วิทยาลัยพัฒนามหานครร่วมกับสมาคมขRead More…

25ก.พ./19

ภาพกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้สมาร์ทโฟนในชีวิตประจำวัน รุ่นที่ 1

วิทยาลัยพัฒนามหานครร่วมกับสมาคมขRead More…

03ส.ค./18

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการน้ำและที่ดินในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กRead More…