29มี.ค./19

ภาพกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้สมาร์ทโฟนในชีวิตประจำวัน รุ่นที่ 2

วิทยาลัยพัฒนามหานครร่วมกับสมาคมขRead More…

25ก.พ./19

ภาพกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้สมาร์ทโฟนในชีวิตประจำวัน รุ่นที่ 1

วิทยาลัยพัฒนามหานครร่วมกับสมาคมขRead More…

05ก.พ./18

การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในกรุงเทพมหานคร

การสัมมนา เรื่อง การพัฒนาระบบขนสRead More…

18ธ.ค./17

การประชุมเตรียมงาน Rapid Training Needs Analysis

วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560 วิทยRead More…