10ก.ค./20

ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาและจัดการเมือง ปีการศึกษา 2563

กิจกกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรRead More…

22มิ.ย./20

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาRead More…

10มิ.ย./20

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาRead More…

17มี.ค./20

ปฏิทินการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาและจัดการเมือง

ปฏิทินการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตRead More…

20ก.พ./20

เปิดรับสมัครหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาและจัดการเมือง ปีการศึกษา 2563

วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนRead More…