19ส.ค./19

การประชุมจัดทำแผนการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ และการปรับแผนปฏิบัติการประจำปี ครั้งที่ 2

วิทยาลัยพัฒนามหานครได้จัดการประชRead More…

15ส.ค./19

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการน้ำและที่ดินในกรุงเทพมหานคร

วิทยาลัยพัฒนามหานครได้จัดการประชRead More…