23ก.ค./19

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาRead More…

08ก.ค./19

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรน้ำในกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดของกิจกรรม กำหนดการของRead More…

14มิ.ย./19

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “โปรแกรมการประเมินผลกระทบของมลพิษอากาศต่อสุขภาพและเศรษฐกิจ BenMAP-CE”

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “โปRead More…

13พ.ค./19

วิทยาลัยพัฒนามหานครร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

วิทยาลัยพัฒนามหานครร่วมลงนามถวายRead More…